การจัดการของเสีย

     น้ำเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต หรือ น้ำวีนาส สามารถนำไปให้เกษตรกรใช้เป็นสารปรับสภาพดินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้กับดิน และสามารถนำไปทำก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าได้

Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited