ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

     133 อาคารซีโนบริต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (+66)-2644-8388
โทรสาร : (+66)-2644-8129
อีเมล : info@epcethanol.com

   

โรงงาน

    9 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ : (+66)-5633-8421-2
โทรสาร : (+66)-5633-8420

   
Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited